Mis ja milleks

Eerika katsefarmi peamiseks eesmärgiks on tegutsemine katsete- ning praktikabaasina Eesti Maaülikooli teadlaste ja üliõpilaste tarbeks, samal ajal toimub ka piimatootmine nagu tavalises tootmisfarmis.

EMÜ uus katsefarm avati 3. novembril 2008. Farmi loomade tuumik pärineb Tartu külje all Eerikal tegutsenud „vanast Rüütli laudast“, endisest katsefarmist. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu lahke abiga, kes krediteeris farmi tarbeks tiinete mullikate ostu, sai uus farm 2009. aasta jooksul täielikult loomadega komplekteeritud. Hetkel on farmis 131 lüpsilehma ning 95 noorlooma.

Laudas on esindatud kõik tänapäeval kasutuses olevad lüpsisüsteemid: on lüpsirobot, 8-kohaline paralleellüpsiplats, katsete läbiviimise (peamiselt söötmiskatseteks ja embrüosiirdamiseks mõeldud) ruumides torusselüpsi süsteem ning kõikide lüpsikohtade (v.a. robot) juures ka kannulüpsi võimalus.

Lüpsilehmade söötmise süsteem on Eestis ainulaadne – sööt transporditakse statsionaarset söödamikserist relssidel liikuvate vagunite abil künadesse, mis kaaluvad sööda, registreerivad loomade söömas käimise aja ja sööda koguse, andmed salvestatakse arvutisse. Selline süsteem võimaldab uurida iga konkreetse looma söömust eraldi ning läbi viia erinevaid söötmiskatseid. Lisaks söömise andmetele salvestuvad ka lehmade veetarbimise andmed. Loomisel on IT-tehnoloogiline lahendus, mille abil EMÜ teadlased saavad nimetatud andmeid kasutada ka ilma farmi külastamata, otse oma töökohal.

Tartu lähedal paiknev farm on hea võimalus tänapäevase farmindusega tutvumiseks ka neile inimestele, kes tavaliselt farmi ei satu – meid on külastanud huvilised koolidest, lasteaedadest jm asutustest. Oodatud on kõik huvilised, vajalik on vaid külastuse aeg kokku leppida.

Farmis töötab täiskoormusega 6 inimest – kaks lüpsjat ja kaks söötjat vahetustega, katsetehnik ning farmi juhataja, lisaks osalise koormusega selektsionäär, nõustaja, raamatupidaja ning koristaja.

Aretuse 6, Märja, Tähtvere vald, Tartu maakond
Telefon: 5132703, e-post: birgit.aasmaeemu.ee