Toiduteadus

Toiduteaduse alased uuringud

Hetkel on toiduteaduse valdkonnas pooleli uuringud doktoritöö tarbeks, mille hüpoteesid on järgmised:

  1. lehmade tõug, laktatsiooni periood ja sesoonsus mõjutavad piima mikrostruktuuri ning selle stabiilsust;
  2. lehmade udara- ja jalahaigused mõjutavad piima mikrostruktuuri erinevalt.

Uuringutes kasutatakse eelkõige EMÜ Märja katselauda lehmade (ca 50 lehma) piima.

Töö peaeesmärgiks on selgitada piima naturaalsete koostisosade (rasvakuulikeste, kaseiinimitsellide, vadakuvalkude) suurusjaotust, stabiilsust ning omavahelisi interaktsioone sõltuvalt laktatsioonist ja aastaajast. Täiendava eesmärgina uuritakse ka lehmade tervisliku seisundi mõju piima mikrostruktuurile ja selle stabiilsusele.

Uurimistöö tulemusi saab kasutada piima koostisosade omavaheliste interaktsioonide väljaselgitamisel, aretustöös ning need võimaldavad optimeerida piima töötlemisel kasutatavaid tehnoloogilisi rakendusi.

Aretuse 6, Märja, Tähtvere vald, Tartu maakond
Telefon: 5132703, e-post: birgit.aasmaeemu.ee