Söötmine

Loomade söötmise alased uuringud

Magistrandid ja doktorandid on selgitanud negatiivse energiabilansi perioodil toimuvaid muutusi vere ja piima metaboloomis, erinevate proteiiniallikate lõhustuvust ja mõju kiu seedele vatsas ning lehmade söömiskäitumist.

OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus on koostöös Eesti Maaülikooliga läbi viinud terve rea rakendusuuringuid. Selgitatud on toorglütserooli sobivust loomasöödaks nii glükogeense prekursorina negatiivse energiabilansi perioodil kui selle sobivust tärkliseallika asendajana. Mitu katset on läbi viidud eesmärgiga selgitada erinevate rasvaallikate mõju lehmade piimajõudlusele, –koostisele ja piima laapumisomadustele ning samast piimast valmistatud juustude sensoorsetele omadustele ja reoloogilistele ning oksüdatiivsetele parameetritele. Võrdluskatses on uuritud silokindlustuslisandi mõju lehmade söömusele ja piimajõudlusele. Samuti kogutakse farmi lehmadelt jooksvalt piimaproove laapumise ja metaboloomika alasteks uuringuteks. Läbi on viidud kaks jõudluskatset erinevate lihaveise tõugu pullidega. Mitme firma ning farmi koostööna toimus kinnislehmade söödaratsiooni anioonsete sooladega täiendamise uuring.

Käimas on pikemaajaline lehmade söötmist, sigimist, heaolu ja käitumist kompleksselt käsitlev uuring, milles peamiselt osalevad VLI söötmise, sigimisbioloogia ning looma tervise ja keskkonna osakonna teadlased, kuid kaasatud on veel mitmete valdkondade spetsialistid. Uuringu tulemused peaksid olema ühtviisi huvipakkuvad nii teadlastele kui piimatootjatele.

Lüpsilauta on üles seatud pedomeetrite süsteem TrackACow (ENGS Corporation, Iisrael), mis lisaks veiste aktiivsustasemele (sammude arvu, lamamise ja seismise aeg) registreerib ka aja, millal loom viibib söödalava ääres, mis annab võimaluse hinnata paremini robotlüpsi grupi lehmade söömust. Seadmeid kasutatakse  katseandmete kogumiseks projekti IUT8-1 raames

Aretuse 6, Märja, Tähtvere vald, Tartu maakond
Telefon: 5132703, e-post: birgit.aasmaeemu.ee